دستوالعمل پرداخت پاداش ازدواج و کمک هزینه فوت

دستوالعمل پرداخت پاداش ازدواج و کمک هزینه فوت عضو شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل

 
بنا بر صورتجلسه مورخ 1401/08/10 هیات اجرایی منابع انسانی پرداخت کمک هزینه های فوق فقط و فقط با احراز شرایط ذیل صورت می گیرد:  

       1- زمان ارائه مدارک و مستندات برای پرداخت پاداش و کمک هزینه ی مذکور به مدت یک سال از تاریخ وقوع عقد و تاریخ فوت می باشد.

       2- پرداخت پاداش ازدواج و کمک هزینه فوت بر اساس مزایای سال تاریخ وقوع عقد و فوت می باشد و از بودجه سال های بعد قابل پرداخت نمی باشد.
 

 

مستندات مورد نیاز برای پرداخت پاداش ازدواج
 • تصویر سند ازدواج 
 • تصویر شناسنامه زوجین
 •  تصویر کارت ملی زوجین 
 • درخواست ذینفع 
 • تعیین تکلیف بیمه فرزند تحت تکفل 
مستندات مورد نیاز برای پرداخت کمک هزینه فوت 
 • گواهی فوت
 •  تصویر شناسنامه متوفی 
 • تصویر کارت ملی متوفی 
 • گواهی انحصار وراثت 
 • درخواست ذینفع یا ذینفعان همراه با ذکر شماره شبای بانک 
 • ابطال دفتر چه بیمه متوفی
تاریخ به روز رسانی:
1401/11/21
تعداد بازدید:
74
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.