شرح وظایف در حوزه هیات علمی
 
شرح وظایف امور مربوط به اعضای هیات علمی
 
 • اجرای سیاست ها و خط مشی‌های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی.
 •  ایجاد و نگهداری و به روز رسانی بانک اطلاعاتی پرسنلی اعضای هیأت علمی .
 •  برنامه ریزی و نظارت بر مقررات استخدامی و روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .
 •  مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
 •  ایجاد ارتباط و تعامل با اعضای هیأت علمی به منظور رفع مشکلات اداری و استخدامی آنان در چارچوب آیین نامه ها.
 •  صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیأت علمی جهت ارائه به بانک ها و سایر مراجع.
 •  اعلام شروع بکار و خاتمه کار اعضای هیأت علمی به واحد حراست و امور مالی و سایر مراجع ذیربط.
 •  ابلاغ کلیه دستورالعمل ها و اطلاعیه های مربوط به اعضای هیأت علمی و اطمینان از اطلاع آنان از مفاد آنها.
 •  امور مربوط به صدور احکام پرسنلی اعضای هیئت علمی.
 •  نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه.
 •  امور مربوط به بررسی مدت مجاز توقف در وضعیت پیمانی، رسمی آزمایشی و استخراج وضعیت های موجود اعضای هیأت علمی و اعلام به مراجع ذیربط.
 • - مطالعه مستمر مجموعه قوانین کار، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها.
 •  بررسی پرونده های اعضای هیأت علمی حائز شرایط بازنشستگی و تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی یا درخواست افراد برای بازنشستگی.
 •  تهیه آمارهای مختلف مربوط به اعضای هیأت علمی.
 •  ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مدیر اداری.
 •  انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره.
 •  امور مربوط به انتقال سوابق بیمه ای از صندوق ها و تغییر صندوق بیمه ای.
 •  تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های استخدامی اعضای غیر هیأت علمی.
 •  انجام امور اداری مربوط به استخدام ، فرصت مطالعاتی، انتقال، ماموریت، مرخصی، تغییر عائله مندی، بازنشستگی.
 •  مطالعه بخشنامه های رسیده جهت اجرای آن به نحو مطلوب.
 •  انجام امور مربوط به طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه و ارسال گزارشات 6 ماهه به ارگانهای نظامی و اعلام اتمام تعهدات جهت اخذ کارت پایان خدمت.
 •  همکاری با مدیر اداری و سایر مراجع ذیربط در برنامه ریزی و برآورد اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه. 
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/22
تعداد بازدید:
749
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.