اداره امور دبیرخانه
مجموعه کارکنان اداره


نام: سعید

نام خانوادگی: شکری

سمت: رئیس دبیرخانه

   شماره تماس: 02184064215 نام: محسن

نام خانوادگی: رجبی

سمت: کارشناس اداری

   شماره تماس: 02184064114 نام: مهدی

نام خانوادگی: گازرانی

سمت: کارشناس اداری

   شماره تماس: 02184064116 


 
شرح وظایف و ماموریت ها  
 
 • ایجاد، نگهداری و به روز رسانی بانک اطلاعاتی.
 •  مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
 •  بررسی و پیشنهاد شیوه های ساده کردن مراحل انجام امور دبیرخانه از طریق طبقه بندی ، تفکیک و حذف موارد زاید.
 •  ابلاغ کلیه نامه ها و دستورالعمل ها و اطلاعیه های مربوط به کارکنان حسب دستور و اطمینان از اطلاع کلیه کارکنان از مفاد آنها.
 •  پاسخگویی و رفع مشکل کارکنان دراستفاده از سیستم اتوماسیون اداری در دریافت و ارسال نامه ها و سایر موارد مشابه.
 •  ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله.
 •  انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره.
 •  ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های مکانیزه مورد استفاده در دبیرخانه دانشگاه.
 •  دریافت، ثبت، تفکیک و توزیع نامه های وارده و صادره و امانات پستی.
 •  نظارت و کنترل بر حسن اجرای وظائف دبیرخانه واحدها و گروه های تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم.
 •  اطلاع رسانی پیام های عمومی از طریق سیستم اتوماسیون اداری.
 •  مراقبت در عدم افشای اطلاعات نامه های محرمانه و استفاده از شیوه های مطمئن در ثبت و نگهداری آنها.
 •  انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/18
تعداد بازدید:
836
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.