شرح وظایف در حوزه غیر هیات علمی
 
شرح وظایف امور کارکنان و اعضای غیر هیات علمی
 • اجرای سیاست ها و خط مشیهای دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی.
 • همکاری در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • تعیین رشته شغلی پست های سازمانی دانشگاه با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل.
 • ایجاد ، نگهداری و به روز رسانی اطلاعات کارکنان
 • مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
 • همکاری در ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارائه گزارش به مقام مافوق.
 • اعلام شروع بکار و خاتمه کار کارکنان به مراجع زیربط
 • ابلاغ کلیه دستورالعمل ها و اطلاعیه های مربوط به کارکنان با هماهنگی مدیر امور اداری.
 • انجام امور مربوط به صدور احکام پرسنلی کارکنان.
 • همکاری در تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم و نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه ها و آیین نامه ها.
 • امور کارشناسی مربوط به بررسی مدت مجاز توقف در وضعیت پیمانی، رسمی آزمایشی و استخراج وضعیت های موجود کارکنان و اعلام به واحدهای مربوط.
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقرارات اداری و استخدامی کشور، قوانین کار، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها و پیشنهاد روش های مطلوب در اداره امور استخدامی دانشگاه.
 • بررسی پرونده های پرسنل حائز شرایط بازنشستگی و تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی کارکنان.
 • بررسی پرونده‌ها جهت ارزشیابی به ارتقا طبقه و رتبه.
 • صدور گواهی اشتغال به کار.
 • تهیه مدارک لازم و ارسال به مراجع ذیربط جهت تبدیل وضعیت استخدامی.
 • به روز کردن سیستم حضور و غیاب اعضای غیر هیأت علمی.
 • محاسبه و استخراج اضافه کار، تاخیر و تعجیل، ماموریت و مانده مرخصی های اعضای غیر هیأت علمی.
 • ارائه گزارش از وضعیت انجام امور محوله به مدیر اداری.
 • انجام امور مربوط به مکاتبات واحد مربوطه و پیگیری نامه های وارده و صادره.
 • امور مربوط به انتقال سوابق بیمه ای از صندوق ها و تغییر صندوق بیمه ای.
 • همکاری با مدیر اداری در تامین نیازهای نیروی انسانی با استفاده از برنامه های جابجایی، نقل و انتقال و تغییر شغل با هدف بالا بردن رادمان کاری پرسنل.
 • تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های استخدامی پرسنل.
 • انجام امور اداری مربوط به استخدام ، انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان.
 • ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم های مکانیزه مورد استفاده در دانشگاه.
 • پیش بینی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیر اداری.
 • مستند سازی فرآیندها و روش های انجام کار با همکاری مدیر اداری.
 • بررسی پیشنهادات و یا شکوائیه های کارکنان در ارتباط با نحوه تطبیق با طرح طبقه بندی مشاغل و ارائه رهنمودهای لازم.
 • تهیه شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.  
 • صدور کلیه احکام پرونده های محوله طبق حروف الفبا (تبدیل وضعیت، انتقالی، ماموریت، حق اولاد، بازخرید خدمت، ضرایب سالانه ، انتصاب ، اعمال مدرک ، بدون حقوق ، اعمال ضرایب و......)
 • امور استخدامی به صورت قراردادی و تمدید قرارداد ها
 • اجرای بخشنامه های مختلف ابلاغ شده مرتبط با این حوزه
 • ثبت و تائید احکام کارگزینی کارمندان در سایت کارمند ایران جهت برقراری حقوق
 • بهنگام سازی خلاصه پرونده پرسنلی
 • تهیه آمار و گزارشات پرسنلی لازم
 • تهیه و تنظیم لیست حق لباس کارکنان هر 6 ماه
 • تهیه و تنظیم لیست عیدی کارکنان
 • انجام مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی در خصوص کلیه کارکنان
 • اخذ کد بیمه در ابتدای استخدام جهت برقراری حقوق
 • اخذ مفاصا حساب بیمه ای کارکنان
 • اخذ خسارت درمان ازسازمان بیمه خدمات درمانی
 • برگ شمار پرونده های پرسنلی پس از بایگانی
 • اسکن کلیه پرونده های کارکنان دانشگاه و تهیه فایل جداگانه برای هر پرونده
 • ثبت وبررسی کلیه مرخصیها اعم از روزانه ،ساعتی و ماموریتها
 • ثبت وکنترل ورود وخروج پرسنل
 • تعریف گروه کاری
 • تهیه گزارش اولیه برای ارسال به دانشکده ها و واحدهای مربوطه
 • تهیه گزارش نهایی ساعت کارکرد ،روزکارکرد،غیبت های روزانه ویا ساعتی کلیه کارمندان (رسمی ،پیمانی، کارگری ،قراردادی وشرکتی )جهت ارسال به امور مالی جهت پرداخت حقوق
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/22
تعداد بازدید:
855
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.