شرح وظایف و ماموریت‌ها
منابع انسانی مهم ترین دارایی یک سازمان و مدیریت اثربخش آنها کلید موفقیت سازمان است. مدیریت منابع انسانی در واقع جنبه های انسانی مدیریت را در برمی گیرد. زیرا انسان عامل مهمی در رسیدن به هدف های سازمان و مدیریت است. از این رو امروزه منابع انسانی به منزله یکی از شریان های مهم و حیاتی سازمان محسوب می شود. هدف مدیریت منابع انسانی عبارت است از بهبود بخشیدن مشارکت موثر کارکنان به طریقی اخلاقی و مسئولانه از نظر اجتماعی در سازمان و کمک به عملکرد بهتر در سازمان برای نیل به اهداف سازمانی که از طرق ذیل حاصل می شود:
 • تامین نیروی انسانی واجد شرایط
 • پرورش و توسعه استعدادها و مهارت های افراد
 • حفظ و نگهداری نیروهای لایق و ایجاد روابط مطلوب بین آن ها
 • تامین احتیاجات مادی و معنوی و جلب رضایت پرسنل بطوری که همسویی لازم بین اهداف شخصی آنها و هدف های سازمان ایجاد گردد. در حقیقت رشد و پروش و افزایش سطح توانایی ها و سازماندهی نیروی انسانی یک سازمان جهت رسیدن به اهداف سازمانی در دیدگاه و سطح فکری مدیریت منابع انسانی خلاصه شده است و این سطح مدیریتی در شکست و پیروزی سازمان نقش بسزایی دارد. مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی زیر مجموعه حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه و متشکل از زیرمجموعه های اداره کارگزینی، اداره رفاه کارکنان، اداره دبیرخانه و اداره تدارکات و کارپردازی می باشد. از جمله فعالیت های این مدیریت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری در سطح دانشگاه و اتخاذ تدابیر لازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر
 • مطالعه و بررسی و اظهار نظر در رابطه با قوانین و مقررات و بخشنامه ها و آیین نامه های استخدامی و جاری کشور و تهیه پیشنهادات لازم در این رابطه به مسئولین ذیربط درون و برون سازمانی
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید 
 • دستور اعمال و اجرای قوانین، آئین نامه های اداری و استخدامی و آراء صادره از مراجع ذیصلاح و نظارت به اجرای صحیح آن
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری و نظارت بر حسن انجام کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف دانشگاه و ارائه پیشنهادات لازم
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی
 • جذب و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان و بازنشستگان
 • برنامه ریزی برای تامین، تخصیص، ساماندهی و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • برگزاری جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی و کارگروه های تخصصی مربوط
 • انجام امور مربوط به هیأت اجرایی منابع انسانی غیر هیأت علمی و ابلاغ مصوبات آن
 • انجام امور مربوط به کارگروه طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه و ابلاغ مصوبات آن
 • اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری واحدهای مربوطه
 • بررسی پیشنهاد انتصاب کارکنان و تطبیق آنها با مقررات و قوانین در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انجام امور مربوط
 • بررسی و تنظیم پرونده های ارتقاء، اعمال مدرک، تبدیل وضعیت به منظور طرح در کارگروه های تخصصی
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط
 • نظارت بر امور مربوط به دبیرخانه، بایگانی، دریافت و توزیع نامه ها
 • پاسخگویی به کارکنان و بررسی مطالبات و مشکلات آنان
 • برقراری ارتباط اداری درون و برون سازمانی
تاریخ به روز رسانی:
1401/07/22
تعداد بازدید:
850
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.