بیمه تکمیلی 1401-1402

قرارداد جدید بیمه تکمیلی با شرکت بیمه تعاون از تاریخ 1401/07/29 به مدت 12 ماه نهایی گردیده است این قرارداد در دو طرح اولی طرح عادی با حق بیمه ماهانه 4/140/000 و دومی طرح ویژه با حق بیمه 5/940/000 مطابق با مستندات پیوست تنظیم گردیده است  سهم پرداختی از سوی دانشگاه از مبلغ کل حق بیمه هر طرح برای اعضای محترم هیئت علمی و کارکنان محترم رسمی پیمانی و قراردادی به میزان 50 درصد است و مابقی از خود بیمه شده کسر خواهد شد پرسنل محترم تحت پوشش شرکت پیمانکار پس از انعقاد قرارداد شرکت پیمانکار با بیمه گر و انجام مراحل ثبت نام حق بیمه را به صورت کامل و از طریق شرکت پیمانکار در وجه بیمه‌گر پرداخت میکند.

کلیه اطلاعیه ها و اقدامات امور اداری دانشگاه در این راستا بترتیب اولویت به شرح زیراست: 

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/10/13
تعداد بازدید:
1789
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.