آموزشهاي كوتاه مدت

 

آموزشهاي كوتاه مدت كاركنان

 

1.      مراجعه به سايت دفتر آموزش و پژوهش استانداري www.rto.ir  و طبق تقويم آموزشي دوره مورد نظر كه با پست سازماني در ارتباط باشد را انتخاب نمائيد .

2.      درخواست شخص به مدير واحد ، رئيس دانشكده در خصوص شركت كردن فرد در دوره مورد نظر و ارسال نامه به دفتر طرح و برنامه جهت تائيد دوره

3.      پس از تائيد دفتر طرح و برنامه وبرگشت نامه به امور اداري ، صدور نامه توسط امور اداري جهت شركت در دوره

4.      پس از شركت در دوره و تحويل گرفتن گواهينامه دوره مذكور و ارسال آن به امور اداري گواهينامه توسط امور اداري طي يك نامه جهت اخذ هزينه به امور مالي و جهت درج امتياز دوره به كارشناسان محترم كارگزيني تحويل مي گردد .

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/26
تعداد بازدید:
7959
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.