قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خصوص مرخصی زایمان

قابل توجه اعضا گرامی دانشگاه 

موارد ذیل در خصوص ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت بهرمندی اعلام می گردد.

بند الف

مدت مرخصی زایمان با پرداخت تمام حقوق و فوق العاده های مرتبط به 9 ماه تمام افزایش می یابد. در صورت درخواست مادر تا 2 ماه از این مرخصی در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده است. مرخصی مزبور برای تولد دوقلو و بیشتر 12 ماه است. 

 بند پ

اعطای دورکاری به درخواست مادران باردار حداقل به مدت 4 ماه در دوران بارداری در مشاغلی که امکان دور کاری در آنها فراهم است الزامی است. 

Review:
192
Date:
1403/01/18
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.