امكانات رفاهي يزد
امكانات رفاهي يزد
امكانات رفاهي يزد در فصل بهار
زمان بهره برداري از هتل سنتي والي شهر يزد از تاريخ 01/01/1396 لغايت 31/03/1396 مي باشد.
جهت اطلاعات بيشتر به وب سايت امور اداري - اداره رفاه مراجعه نمائيد.
تاریخ:
1395/12/10
تعداد بازدید:
1051
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.