امور بازنشستگان

 

"شرح وظايف امور بازنشستگان"
 
·       بررسي پرونده ها ي در شرف بازنشستگي
 

·       درخواست انتقال كسورات بازنشستگي از صندوق تامين اجتماعي به بازنشستگي كشوري

·       محاسبه فرم شماره 1 و 2 معدل حقوق بازنشستگي و خلاصه سوابق خدمتي فرد بازنشسته

·       جمع آوري خلاصه پرونده (تصوير مدارك اصلي پرونده )به منظور عدم ارسال پرونده به سازمان بازنشستگي

·       صدور نامه هاي كمك هزينه فوت و كمك هزينه ازدواج

·       نقل وانتقال كسورات افرادي كه از اين دانشگاه به هر دليلي قطع رابطه استخدامي پيدا كرده اند

·       صدور نامه هاي قطع كسورات بازنشستگي

 

نكاتي چند درخصوص بازنشستگي

ü هر فردي كه در شرف بازنشستگي مي باشد پس از دريافت ابلاغ بازنشستگي به كارگزيني مراجعه نموده و پس از اخذ فرم تسويه حساب مبادرت به تسويه با واحد و قسمتهاي مربوطه طبق فرم فوق الذكر مي نمايد. پس از اخذ امضاء و اتمام تسويه فرم مذكور را به كارشناس بازنشستگي تحويل نموده تا كارشناس مربوطه ديگر مراحل بازنشستگي وي را انجام نمايد.

ü فرد بازنشسته بايستي مبادرت به افتتاح شماره حساب در بانك صادرات كه شماره حساب آن با 03 شروع مي شود نمايد و آدرس دقيق پستي و شماره تماس خود را اعلام نمايد.

ü فرد بازنشسته به منظور صدور كارت شناسايي بازنشستگي بايستي مشخصات كامل و اسكن عكس پرسنلي خود را در سايت سازمان بازنشستگي كشور www.cspf.ir   وارد و پرينت اطلاعات ثبت شده خود را به كارشناس بازنشستگي در امور اداري تحويل نمايد.

ü پس از صدور اولين حكم بازنشستگي از سوي سازمان با در دست داشتن مدارك ذيل به منظور بيمه تكميلي به آدرس : خيابان استاد نجات اللهي نرسيده به چهار راه انقلاب خيابان شهيد محمدي پلاك 5 بيمه آتيه سازان حافظ  www.atiyehsazan.ir مراجعه و كارت بيمه خود را دريافت نمايند.

1.      اصل و كپي دفتر چه بيمه درمان خود و افراد تحت تكفل

2.      اصل و كپي شناسنامه خود و افراد تحت تكفل

3.      كپي آخرين فيش حقوقي صادره از سايت

4.      اصل و كپي آخرين حكم حقوقي صادره از سازمان بازنشستگي

ü كمك هزينه ازدواج فرزند: هر فرد رسمي در طول دوران خدمت خود از سال 79
مي تواند تا 3 فرزند از كمك هزينه ازدواج اولاد به شرط اينكه فرزند در سازمان دولتي اشتغال نداشته باشند، دريافت نمايند. مدارك مورد نياز جهت دريافت كمك هزينه ازدواج اولاد به شرح ذيل مي باشد:

1.      كپي عقدنامه

2.      كپي تصوير شناسنامه عروس و داماد

3.      نامه ابطال دفترچه بيمه فرزند از طرف بيمه خدمات درماني

ü لازم به توضيح است هر فرد شاغل تنها يك بار از كمك هزينه ازدواج مي تواند استفاده نمايد. مدارك مورد نياز جهت دريافت كمك هزينه ازدواج خود به شرح ذيل مي باشد:

1.      كپي عقدنامه

2.      كپي تصوير شناسنامه شاغل و همسر

 

 

 


 

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/23
تعداد بازدید:
11493
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.