دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
زمان بهره برداري از هتل سنتي والي شهر يزد از تاريخ 01/01/1396 لغايت 31/03/1396 مي باشد.
جهت اطلاعات بيشتر به وب سايت امور اداري - اداره رفاه مراجعه نمائيد.

.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد