دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
امور هيأت علمي

 

"شرح وظایف امور هیأت علمی"

 

·   انجام امور مربوط به تشکیل پرونده استخدامی ، دریافت مدارک علمی، مدارک هویت فرد و سوابق علمی و خدمتی فرد
 

·       انجام امور مربوط به صدور احکام، اجرای قوانین مربوط به اعضای هیات علمی در زمینه پرداخت حقوق و مزایای فرد، ترفیعات سالیانه، صدور احکام استخدام و تمدید قرارداد ها

 

1390/10/18
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد