دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ جمعه ۴ فروردين
معرفي همكاران
"اطلاعات تماس مديريت امور اداري دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي"
 
واحد نام و نام خانوادگي سمت شماره تماس فاكس داخلي پست الكترونيك
دفتر مديريت علي ميرسالاري مدير امور اداري 88797428 88881031   mirsalary@kntu.ac.ir
سعيد شكري مسئول دفتر مديريت
مسئول حضور غياب
84064250   250 sshokri@alborz.kntu.ac.ir
اداره كارگزيني ندا فتح اله زاده معاون مديرامور اداري  84064217   217 fathollahzadeh@alborz.kntu.ac.ir
مريم نائيني مهيد كارشناس امور هيات علمي 84064219   219
شيرين رحيمي كارشناس امور بازنشستگي و آموزشهاي كوتاه مدت 84064218   218  
حسن پورشاكر ابربكوه بايگان 84064228   228  
اداره رفاه زينب كاري واسع كارشناس بيمه تكميلي  84064225 84064225 225  
مرتضي جعفري متصدي امور بيمه و امور عمومي 84064233   233
عباس نظري بيدروني متصدي امور بيمه 84064212   212 abbas.nazari@alborz.kntu.ac.ir
اداره تداركات و امور عمومي مهدي نائيني كارپرداز 84064232 88881017 232  
ياور سلماني كارپرداز 84064231   231  
اصغر جعفري كارپرداز 84064230   230
اداره دبيرخانه سوسن كسائي زاده رئيس اداره دبيرخانه 84064113   113 kasaezadeh@alborz.kntu.ac.ir
زهرا علاقه مند  كارمند دبيرخانه 84064113   113  
سعيد جوانمرد كارمند دبيرخانه 84064116   116  
محسن رجبي نامه رسان 84064115   115  
انبار منصور اميني انباردار 84064145   145  
1393/09/17
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد